Olympodden’s Podcast

Olympodden Avsnitt 50 Arbetsförmedlingen

April 1, 2019

Arbetsförmedlaren Ulrika berättar om framgångsfaktorer på arbetsmarknaden. Lyssna så att du är redo efter studenten!