Olympodden’s Podcast

Olympodden Avsnitt 53 Tony Mufic

May 6, 2019

Vi pratar utbildning och skola med stadens utbildningsdirektör Tony Mufic. Och, som vanligt, ställer vi vår gäst mot väggen med våra 10 snabba.